Program

ARTLOOP FESTIVAL jest artystycznym laboratorium, opartym na starannie wyselekcjonowanych programach kuratorskich, podejmujących tematy za zakresu współczesnych sztuk wizualnych, designu i muzyki, łączącym młodą sztukę ze sztuką uznaną, otwierającym miasto na sztukę i sztukę na miasto. Zróżnicowany program festiwalu, oparty na zasadzie interakcji z widzem w otwartej przestrzeni miasta, przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców.

Formuła programowa ARTLOOP powstaje w oparciu o 3 sekcje główne:
Sekcja Urbanator | Sztuka w przestrzeni miejskiej + Design
Sekcja Screen | Kino + Sztuki wizualne
Sekcja Soundspace | Muzyka + Sztuka
+
Sekcja Art Lab | Warsztaty + Edukacja
Sekcja Art Talks | Dyskusja + Debata + Spotkania 

POBIERZ PROGRAM GODZINOWY

02 ARTLOOP = MIND THE GAP! 
Temat przewodni drugiej edycji festiwalu związany jest z eksplorowaniem i uzupełnianiem braków. Zwracamy uwagę na brak jako lukę do wypełnienia treścią, substancją, ideą, jako możliwość wykonania bezpośredniego gestu zmieniającego i kreującego rzeczywistość. Sięgamy po miejsca i centralnie wyeksponowane i ukryte, domagające się i widocznego, spektakularnego uzupełnienia i zaledwie subtelnie wybrakowane. Brak jest interpretowany jako miejsce potencjalnej zmiany, możliwej transformacji, redefinicji obiektu, twórczej ingerencji. Odkrywamy miasto poprzez braki, które stają się atutami, stymulując artystyczną kreację. Po raz kolejny artyści uczestniczą w reinterpretowaniu przestrzeni miejskiej, którą faktycznie aktywnie uzpełniają, wskazując na możliwe rozwiązania istniejących problemów, wchodzać w dialog w przestrzenią, uwypuklając jej charakter, fakturę i formę, substancję, obiektywne i subiektywne trwanie. W planie idei i myślenia zadajemy otwarte pytania – Czego miastu brakuje? Jakie widzimy w nim braki? Jak ma przebiegać ich uzupełnianie? Czy brak należy zawsze wypełniać? Jak definiować brak – jako świadome uchybienie, twórczą pustkę, możliwość i obietnicę zmiany, ukryty potencjał?
Podczas 01 ARTLOOP zastanawialiśmy się nad KURORTEM również jako oczywistym nadmiarem – treści, emocji, letniego zagęszczania tursytów i wydarzeń, 02 ARTLOOP kontynnuje refleksję nad miastem jako miejscem wypoczynku, w którym przewrotnie tropimy brak jako możliwość wywołania otwartej dyskusji, zanurzenia się w mieście od innej, nieoczywistej strony, definiowania jego tożsamości przez pryzmat nieistnienia, pustki, które generują liczne pytania. Kurort jako miejsce przesycenia, intensywności i kumulacji staje się tym razem polem eksploracji oraz interpretowania nieistnienia, które staramy się wypełnić i nasycić artystycznymi gestami.